Ciutat de la Justícia

(ACN) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha elaborat una proposta per recuperar progressivament l’activitat judicial, afectada per la crisi del coronavirus, combinant la modalitat presencial i la telemàtica i en què es preveu un màxim del 33 % d’aforament a les sales. El pla es divideix en tres fases. La primera va començar aquest dimarts, quan es van superar el 30 % de funcionaris treballant presencialment. S’han reprogramat agendes de judicis i vistes i s’han fet les deliberacions que no requereixen vista pública i prioritzant fer-les de forma virtual. També s’han anul·lat els torns rotatoris de presencialitat de tots els jutjats que no estiguin de guàrdia, i cada jutge haurà de recuperar els seus assumptes més urgents i inajornables.

La segona fase es preveu que s’activi el 2 de juny, quan s’aixequi la suspensió de terminis i actuacions processals. A partir d’aleshores s’exigirà la presencialitat de tots els jutges sempre que sigui necessari, fins i tot les persones vulnerables. Només s’exceptuaran les persones especialment sensibles. També podran demanar adequació, reducció o exempció de presencialitat aquells jutges que hagin de cuidar fills menors o persones grans dependents.

La tercera fase es preveu activar-la després de l’estiu. Aquesta fase ja preveu un funcionament pràcticament ordinari, prioritzant però el teletreball sempre que sigui possible.

Reordenació d’agendes

Per reordenar les agendes d’assenyalaments, la proposta recorda que les vistes es podran fer entre les nou del matí i les sis de la tarda i que s’habilitaran de l’11 al 31 d’agost. No obstant això, també recorda que s’hauran de preservar les mesures higièniques. Així, es prioritzaran sempre les vistes telemàtiques i es limitarà la presència a la sala de vistes al 33 % de la capacitat, cosa que significarà que s’hauran de deixar dos seients lliures entre cada persona del públic assistent.

Com seran les vistes telemàtiques?

El jutge o magistrat del tribunal haurà d’estar presencialment a la sala de vistes i les connexions externes es faran des de dependències oficials com altres jutjats, comissaries, presons o instituts de medicina legal. La compareixença virtual d’advocats i procuradors s’haurà de sol·licitar amb anterioritat i sense que cap altra part pugui intervenir des de la mateixa connexió com testimonis, pèrits o persones directament afectades. En cap cas s’admetrà la presència virtual del fiscal o de l’advocat defensor en casos de judicis per delictes greus, i també serà necessària la presència física de l’acusat.

El TSJC reclama EPI i fundes de plàstic per als micròfons

D’altra banda, s’insta el ministeri, mentre duri l’estat d’alarma, i la conselleria, just després, a dotar dels EPI necessaris el personal dels jutjats, que es netegin i desinfectin les sales entre les vistes orals i es donin fundes de plàstic per als micròfons. Les vistes es podrien suspendre si falten fundes per als micròfons excepte si els jutges permeten declarar amb mascareta. Sobre això, Barrientos ha indicat que ja han traslladat al Departament de Justícia la necessitat de disposar de les fundes per als micròfons ja que les mascaretes poden impedir als jutges obtenir tota la informació necessària en una declaració.

El president del TSJC ja ha alertat que no es podran fer els judicis al ritme a què es feien i ha reconegut que la crisi del coronavirus sumarà més litigis a un sistema que ja estava saturat.