Les obres d’urbanització de Can Batlló han deixat al descobert dos esquelets de l’època romana. Les restes formen part d’un important jaciment de l’època de l’Alt Imperial, tot i que encara no se n’ha pogut determinar la funció. Aquesta no és la primera troballa que es fa en aquest recinte fabril de Barcelona. Fa només un mesos, al març, es va destapar el primer jaciment prehistòric en aquesta zona de Sants-Montjuïc, a les obres de la nau 4.

Al voltant del recinte de Can Batlló hi ha dues vies de comunicació que ja estaven en funcionament a la Bàrcino romana, i, de fet, l’any 1984 ja es va excavar part d’una antiga vil·la al sector de la Campana, a poc menys de 400 metres de la troballa actual. Aquesta àrea d’explotació agrícola correspon a l’etapa que va de l’època tardorepublicana al Baix Imperi.

esquelets can batlló

Possibles restes prehistòriques

Els treballs arqueològics, previs a la urbanització de Can Batlló, van començar a principis de febrer a la zona compresa entre la Gran Via, el carrer d’Amadeu Oller, el de la Constitució i Parcerisa. A banda de la troballa romana, està pendent d’excavar un altre nivell on es podrien localitzar restes prehistòriques, com ja va passar a la nau 4 amb la descoberta de diverses fosses.

restes romanes can batlló

Un pou d’aigua dels segles XIX-XX

En aquesta zona, amb una superfície aproximada de 1.000 m2, també s’ha pogut documentar un pou d’aigua dels segles XIX-XX, quan aquesta zona tenia un ús agrícola. Sota d’aquest nivell contemporani també s’han pogut documentar ceràmiques i un altre pou a mig construir del segle XVII. Les excavacions es fan amb la supervisió del Servei d’Arqueologia de Barcelona i el de la Generalitat de Catalunya.