Les investigacions es van iniciar fa un any i mig al laboratori de Recerca Traslacional en càncer pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron. Les dues proteïnes que s'han identificat són la integrina-alpha 2 i la N-cadherina. S'ha descobert que són les responsables de l'agressivitat i la capacitat invasora dels rabdiosarcomes. JOSEP ROMA, investigador Vall d'Hebron Institut de Recerca "Són proteïnes que són capaces de sortir del tumor primari i que pugui caminar i anar cap a un altre lloc i formar la metàstasi. El descobriment d'aquestes dues proteïnes donen lloc a pensar que si som capaços d'inhibir-les podrem inhibir el procés de metàstasi, que és el que acaba causant la mort dels pacients." El rabdiosarcoma és un tipus de càncer pediàtric no gaire freqüent, cada any se'n diagnostiquen entre 70 i 80 casos nous a tot l'Estat. Tot i que s'ha avançat en el diagnòstic de la malaltia, encara hi ha un gran nombre d'infants afectats que no responen al tractament. SOLEDAD GALLEGO, cap de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica Vall d'Hebron "Hi ha encara un grup de pacients, aproximadament el 30%, que o recauen en la malaltia o la malaltia progressa i finalment el pacient acaba morint a conseqüència de les metàstasis d'aquest tumor." Aquest nou descobriment permetrà que a partir d'ara puguin iniciar el procés per a la recerca de possibles fàrmacs que ajudin a aturar el procés de metàstasi en aquests casos. les investigacions, però encara es podrien allargar uns anys.

L’objectiu ara és trobar un fàrmac capaç d’inhibir aquestes proteïnes per alentir o fins i tot bloquejar el procés de metàstasi. El rabdomiosarcoma és un tipus de càncer infantil amb una incidència del 8%. Són tumors malignes que poden aparèixer en diferents parts del cos. Si la malaltia es diagnostica en fase avançada o amb metàstasi, el pronòstic de curació és de només el 65%. En canvi, en els casos més favorables la taxa de curació és d’un 90%.