En aquesta macrooperació contra l’economia submergida hi ha 43 persones implicades, la majoria d’origen xinès, i entre elles, un agent privat de duanes. Les empreses majoristes denunciades, ubicades principalment als municipis barcelonins de Badalona i Sant Adrià de Besòs, havien muntat un entramat complex per ocultar el valor real de les importacions a les duanes i vendre posteriorment la mercaderia en diner negre, per evitar el pagament d’impostos.

Aquesta és una de operacions més rellevants desenvolupades a Catalunya contra el frau fiscal, tant per la quantia defraudada com pel nombre de persones implicades, a les quals s’imputa la comissió d’un total de 133 delictes contra la hisenda pública.

El frau començava a la duana del port de Barcelona, per on entraven els productes mitjançant factures que falsejaven els volums i preus de la mercaderia, molt inferiors als reals. Així, els empresaris defraudaven bona part dels aranzels d’importació i, d’altra banda, podien vendre a Espanya a l’engròs i en diner negre fins al 70% de la mercaderia importada, sobretot productes de regal, tèxtils i de la llar, dels que es poden trobar en els basars.

L’Agència Tributària ha embargat 84 immobles i 240 comptes bancaris dels presumptes responsables de la trama.