Les denúncies per ocupacions d’habitatges a la ciutat de Barcelona van a la baixa aquest 2022. Segons les dades dels Mossos d’Esquadra, facilitades per l’Ajuntament de Barcelona, el tercer trimestre d’aquest any s’han produït un total de 333 denúncies per ocupacions a la ciutat, mentre que durant el mateix període del 2019 en van ser 395. Això representa un descens del 17 %.

Les dades, a més, mostren un clar descens de les denúncies durant tot el 2022 i també durant els últims sis mesos del 2021. Així, entre gener i setembre d’aquest any s’han registrat 997 denúncies per ocupacions. El 2019, en el mateix període, van ser 1.202, i durant tot aquell any van arribar a ser 1.610.

Si es té en compte la gràfica dels darrers anys complets, en tot el 2019 es van presentar 1.610 denúncies, el 2020 en van ser 1.562, el 2021 se’n van presentar 1.502 i, fins ara, 997 d’aquest any 2022.

Les ocupacions delictives són minoria

Les dades d’ocupacions les ha donat la regidora d’Habitatge, Lucia Martín, durant el debat d’una proposició del PSC al plenari municipal per introduir canvis legals contra les ocupacions delictives. Martín afirma que aquest tipus d’ocupacions amb finalitats delictives són minoria a la ciutat, i recorda que el govern municipal és partidari que, en aquests casos, els habitatges es desallotgin de forma immediata.

La regidora, a més, argumenta, que la caiguda de les denúncies per ocupacions està relacionada amb l’increment de la inversió municipal en polítiques d’habitatge, com l’ampliació del parc públic de lloguer, o la tasca de mediació municipal en més de 14.000 desnonaments, entre d’altres.

El Ple demana canvis legals contra les ocupacions delictives

Pel que fa a la votació sobre la proposició del PSC demanant canvis legals contra les ocupacions delictives ha estat aprovada pel plenari municipal amb els vots a favor del PSC, Junts i Ciutadans, el vot en contra d’ERC i l’abstenció de BCN Comú, PP, Valents, i la regidora no adscrita.

La proposta també demana que s’incrementin els recursos per incrementar l’oferta d’habitatge social. D’una banda, s’insta les administracions competents a actuar sobre aquests delictes i, de l’altra, requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors que cedeixin als ajuntaments o a les entitats els habitatges buits de què disposen que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos a comptar des del requeriment de l’Administració.