Les persones que duen gossos considerats potencialment perillosos sense morrió en llocs públics encapçalen les denúncies interposades per la Guàrdia Urbana per infringir la normativa de tinença responsable d’animals. La policia municipal ha denunciat 331 persones per aquesta causa entre els mesos de gener i octubre del 2020, la qual cosa suposa al voltant del 25 % del total d’infraccions en l’àmbit dels animals.

En els 10 primers mesos de l’any, la Guàrdia Urbana ha interposat un total de 1.285 denúncies per una tinença irresponsable d’animals, una xifra gairebé similar a la de tot el 2019 (1.385). D’aquestes, més de la meitat estan relacionades amb gossos considerats potencialment perillosos: després de les infraccions per no dur morrió, la segona falta més freqüent és tenir l’animal sense llicència (159); la tercera, no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil (123), i la quarta, no tenir el document identificatiu o la llicència municipal (88).

La llista d’infraccions amb gossos potencialment perillosos implicats la completen el fet de dur-los sense corretja (76) i no tenir-los censats (62).

Més incidències en parcs, places i jardins

La Urbana també ha interposat 60 denúncies en 10 mesos per la presència de gossos en jardins o parcs infantils i els seus entorns. De fet, segons l’Ajuntament, és en parcs, places i jardins de la ciutat on més incidències es detecten. Davant d’això, el consistori ha intensificat la campanya per conscienciar els tenidors d’animals de la importància de complir la normativa per millorar la convivència amb altres ciutadans.

La Guàrdia Urbana ha fet públiques les dades de les denúncies aquest divendres, després d’haver comunicat la intervenció de 33 gossos malalts i en condicions pèssimes en una botiga d’animals de l’Eixample.