Aquesta ha estat la resposta del Departament de Benestar i Família. Les primeres peticions per obtenir el certificat d'arrelament social de persones que malvivien a la nau del carrer de Puigcerdà han estat denegades. En concret tres de la cinquantena que es van enviar a la Generalitat. I el motiu que s'ha donat per denegar-les és que els demandants no tenien cap contracte laboral. MONTSE MILÀ, Assemblea Solidària contra els Desallotjaments del Poblenou "No ho entenem perquè saben perfectament que unes persones que viuen en una nau i no tenen ni aigua ni llum, en les condicions que vivien i treballant la ferralla com a únic mitjà de vida i a part de tot hi ha hagut reunions de les entitats amb les administracions i aquest no és el compromís a què s'havia arribat." De fet, l'Assemblea Solidària contra els Desallotjaments del Poblenou denuncia que s'havia acordat tramitar aquest certificat dins d'un procediment especial. I recorden que fa setmanes que, de manera voluntària, ajuden a tramitar tota la documentació que els antics habitants de la nau ocupada havien de presentar per regularitzar la situació. Els afectats també han lamentat la resposta de l'administració. IBRAHIMA SEIDY, portaveu dels desallotjats de la nau "Una promesa es una deuda y nosotros hemos sufrido mucho, llevamos más de seis años de esta lucha, de ocupación en ocupación, entonces nos conviene a nosotros también que este conflicto se acabe pero ellos también tienen que cumplir su parte." Ara estudien quines mesures prendran davant la nova situació que se'ls planteja.

Després dels desallotjaments de les naus del carrer de Puigcerdà i de Pere IV, els membres de l’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments denuncien que l’administració no està complint amb els acords que van arribar amb els habitants dels assentaments i diverses entitats. Asseguren que el compromís que es va adquirir per agilitzar el procés de regularització d’aquestes persones no s’està produint.

L’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments ha manifestat la falta de compromís per part de l’Ajuntament amb les persones que van ser desallotjades el passat 24 de juliol de la nau del carrer de Puigcerdà. A causa de la seva situació de vulnerabilitat en trobar-se d’un dia a l’altre al carrer sense habitatge, sense papers i sense forma de guanyar-se la vida, el consistori es va comprometre a tramitar excepcionalment els informes d’arrelament d’aquestes persones, document imprescindible per a l’obtenció de papers, sense haver de presentar cap contracte laboral.

No obstat, l’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments diu que les primeres respostes a les sol·licituds d’aquests informes d’arrelament són desfavorables, i, precisament, en la resposta l’Ajuntament apunta com a motius el fet de no presentar un contracte de feina. Fins i tot, en alguna de les respostes s’assenyala que s’ha seguit un procediment preferent tal i com s’havia pactat, però se segueixen aplicant els mateixos criteris restrictius que a la resta de demandants de l’informe.

Per altra banda, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Delegació del Govern van prometre donar una alternativa a les necessitats d’habitatge, treball i documentació de les persones desallotjades.

Oferir un sostre va ser el primer compromís de l’Ajuntament per als habitants de la nau, almenys, fins a finals del mes d’agost. Segons l’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments, s’ha facilitat pensió o alberg a unes 200 persones. Una part dels allotjats s’han mostrat satisfets amb el sostre que se’ls ha ofert, tot i que altres han marxat perquè diuen que els obliguen a compartir petits espais entre set o vuit persones més i fins i tot famílies amb nens petits. Els afectats demanen que se’ls faciliti ajuda pels trasllats en transport per la ciutat, i per menjar. Recorden que en fer-los fora de la nau també se’ls va impedir seguir-se guanyant la vida, ja que amb la recollida de ferralla no poden acudir a l’allotjament ofert per l’Ajuntament.

Pel que fa a la feina d’aquestes persones, l’Ajuntament ofereix cursos, i alguns llocs de treball en empreses d’inserció. Però tot i així els membres de l’Assemblea demanen la creació de cooperatives de recollida de ferralla, un treball socialment útil i que ells coneixen, així com activitats artístiques, i habilitar espais per poder-ho fer.