Un estudi de l’Hospital Vall d’Hebron en cooperació amb l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha analitzat més de 2.000 casos de persones infectades amb covid-19 d’un total de 80 centres residencials de Catalunya i ha detectat que alguns malalts amb determinades patologies prèvies van tenir un diagnòstic pitjor.

D’aquestes comorboditats en destaca clarament una, la demència. Segons ha explicat a betevé el cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron, Benito Almirante, “la demència és un dels factors de risc de més impacte en les persones residents que van agafar la covid-19 i que fa que tinguin baixes possibilitats de supervivència”. Cal recordar, però, que l’estudi s’ha fet amb casos de la primera onada, quan no hi havia vacunes.

La demència és un dels factors de risc de més impacte en les persones residents que van agafar la covid-19 i que fa que tinguin baixes possibilitats de supervivència”
Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron

De l’estudi també se’n desprèn que la mortalitat en persones residents en el període entre el març i el maig del 2020 va ser molt elevada. Un de cada cinc dels que van agafar la covid-19 va morir. També hi va haver gairebé un 30 % d’infectats confirmats amb PCR que ho van passar de manera asimptomàtica.

Diversos factors van influir en la transmissió

L’estudi, fet mitjançant qüestionaris als centres afectats, també arriba a la conclusió que les dimensions dels espais de residència no van tenir una relació directa amb el nombre de casos que es van registrar. Segons Almirante, que hi hagués o no una elevada transmissió va dependre d’altres factors, com la formació dels treballadors, el bon ús dels equips de protecció i l’aplicació dels protocols amb els malalts confirmats.