Tots els sectors, representats pels sindicats englobats en el Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Catalunya (USTEC, CCOO, FETE-UGT, CGT i ASPEPC), han elaborat un manifest conjunt, En defensa de l’educació pública, en què expliquen les mesures aplicades pel govern i assenyalen que aquests ajustos provoquen la pèrdua de molts professionals.

Repassem quines són aquestes mesures i com afecten cada àmbit de l’educació.

RETALLADES EN EDUCACIÓ INFANTIL 0-3 ANYS

La gestió de l’educació no obligatòria depèn de l’Ajuntament, que en fixa les condicions.  El consistori rep una subvenció de la Generalitat, que ja ha anunciat que redueix l’aportació per alumne en 300 euros. Les subvencions passaran dels 1.600 euros als 1.300.

Paral·lelament a les retallades del govern català, la Regidoria d’Ensenyament ja ha anunciat un paquet de mesures per al curs vinent. Augmentaran el nombre d’infants per grup: un nen al grup de 0-1, tres nens al grup d’1 a 2 anys i dos nens a l’últim curs.  A més, s’externalitzaran les tres escoles bressol municipals (Caspolino, Jaen i Patufet, de Navas) i es reduirà en més del 40% el personal de suport durant el migdia, fet que a la pràctica podria suposar que alguns centres es trobessin que un sol educador hauria d’atendre 40 nens de dos i tres anys.

Pel que fa a l’educació obligatòria, segons va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 2012, el Ministeri d’Educació adopta un seguit de “mesures urgents per a la racionalització de la despesa pública en l’àmbit de l’educació universitària i no universitària”.

RETALLADES EN EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA PRIMÀRIA I ESO

Les competències en matèria d’educació corresponen a les administracions autonòmiques, per tant, a la Generalitat de Catalunya. El Reial decret llei aprovat al Congrés obre la porta a incrementar fins a un 20% del nombre màxim d’alumnes, incrementar la jornada lectiva del professorat amb 25 hores lectives a educació infantil i un mínim de 20 hores a la resta d’ensenyaments. A més, pel que fa a la substitució de professors, es produirà només quan hagin passat 10 dies lectius de la baixa del professor titular. Per últim, els cicles formatius de grau mitjà i grau superior que estava previst implementar el curs 2012-2013 es posposen al curs 2014-2015.

RETALLADES EN L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

El mateix decret llei també fa referència a l’ensenyament universitari. Els centres universitaris hauran d’aprovar un sostre de despesa anual, que no es podrà sobrepassar en cap cas.

La Generalitat té la potestat de fixar les taxes universitàries, que podran augmentar fins a un 66% de cara a l’any vinent. Aquest augment suposarà, com a mínim, un increment d’entre 600 i 900 euros en les primeres matrícules tant de graus com de màster, i es passarà de pagar-ne el 15% del cost a pagar-ne fins al 25% depenent de la titulació. En el cas de les segones i terceres matrícules seran preus molt més elevats, fins a arribar a duplicar-se i triplicar-se els preus de la primera matriculació. A partir de les quarta matrícula l’estudiant podria arribar a pagar-ne la totalitat del cost.

L’accés a les beques també se’n ressent i s’endureixen els requisits per accedir-hi. A partir del curs 2012-2013 optaran a aquestes ajudes econòmiques els estudiants que excel·leixin en els estudis. Per tant, deixarà de valorar-se la renda familiar i es donarà més importància als resultats acadèmics per tal de fer un repartiment més competitiu de les beques.

Per últim cal destacar que s’eliminaran algunes carreres en funció de la demanda.