Les dades que ha recopilat el Consell Superior d’Avaluació (CSA) sobre l’ús de la llengua catalana per part d’alumnes i professors mostren que s’ha produït un descens gradual, amb una variació considerable en 15 anys. Centrant el punt de mira en 4t d’ESO, per exemple, el 2006 el 56 % dels alumnes es dirigia en català als docents, mentre que el 2021 el percentatge descendeix fins al 39 %.

El Consell també recull que, pel que fa a treballs en grup, el 2006 el 67 % dels alumnes es relacionaven entre ells en català, mentre que el 2021 només ho fan el 21,4 %. El conseller d’Educació ha remarcat en concret aquesta dada pel canvi de model pedagògic actual, que fa participar més activament els alumnes i relega les clàssiques classes magistrals d’abans. En aquesta rellevància oral i activa dels alumnes hi ha perdut pistonada el català i el castellà s’ha refermat.

L’estudi també mostra que el paper lingüístic dels professors també ha canviat. El 63,7 % dels professors utilitzaven sempre o gairebé sempre el català; ara, però, només un 46,8 % es dirigeix als alumnes en aquesta llengua.

El 2006 el 63,7 % dels professors parlaven en català als alumnes. Ara és només el 46,8 % qui ho fa

Quines accions efectives proposa fer la Generalitat?

El Departament d’Educació vol augmentar l’ús del català amb un pla d’actuació que començarà aquest curs 2021-2022 a 200 escoles i instituts de Catalunya fins a arribar a tots els centres públics i concertats d’aquí a quatre anys.

Primer pas
El primer que vol fer el Departament és saber quina és la situació de cada centre. Per això crearà grups impulsors (GI) formats per professors de diferents nivells educatius i també directius assessorats pels ELIC —equips d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social.

Segon pas
Hi haurà formació per als mestres i professors per millor l’ús de la llengua catalana. També hi haurà inspecció educativa d’aquestes formacions, que s’adaptaran a la realitat de cada centre educatiu.

Tercer pas
Amb la realitat de cada centre analitzada, els grups impulsors (GI) identificaran què cal millorar i marcaran els objectius i accions a fer. És possible, per exemple, que es plantegi revisar el projecte lingüístic de cada centre. 

L’acció no acabarà a les escoles o instituts, també arribarà a la universitat

Segons preveu el Departament d’Educació s’analitzarà el sistema educatiu en els estudis universitaris en què es prepara els professors per reforçar el model lingüístic. Això es farà tant als graus d’Educació Infantil i Primària com al Màster de Formació del Professorat de secundària.