El curs escolar 2021-22 a Catalunya començarà el 13 de setembre i s’acabarà el 22 de juny. Les classes a instituts i escoles es reprendran un dilluns i finalitzaran un dimecres. Així ho recull l’ordre EDU/119/2021 que fixa el calendari escolar per al curs 2021-2022 i que recull també els festius i les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i estiu:

  • Les vacances de Nadal seran entre el 23 de desembre i el 7 de gener del 2022, ambdós inclosos.
  • Les vacances de Setmana Santa, de l’11 d’abril al 18 d’abril del 2022.

Aquesta ordre del departament, publicada al DOGC el 28 de maig, i signada pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, recull també la pròrroga d’un any de les 25 escoles que participen en la prova pilot de la jornada continuada, que es va anunciar al març .