Les cues, cada dia més llargues, són quasi tendència en el punt de vacunació de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, sobretot a partir de les 18 h. Aquest divendres a la tarda, han arribat a ser de fins a 500 metres i les esperes s’han allargat, de mitjana, una hora. Aquesta circumstància ha fet endarrerir 30 minuts l’hora de les cites.

A la cua hi ha ciutadans amb cita, però també d’altres sense reserva. Segons Elisabeth Ferrer, coordinadora del punt de vacunació de l’Hospital Sant Pau, “cada dia administrem 2.000 dosis —1.000 al matí i 1.000 a la tarda— i si sobra alguna dosi al final del dia, l’aprofitem per vacunar algú que no tingui hora demanada”. Per fer-ho, el personal surt al carrer per oferir les vacunes i no haver-les de llençar. Això s’ha convertit en “vox populi” i ara, cada dia, cap a les 18 h, hi ha més ciutadans sense reserva. Això fa que “s’afegeixin a la cua ordinària entre 50 o 60 persones” que, sense cita, “alenteixen l’espera al carrer i l’admissió al punt de vacunació”, explica Ferrer.

“Vinc sense cita perquè m’ho ha dit un amic”

El cert és que la frase “vinc sense cita perquè m’ho han dit” és un comentari molt escoltat quan ho preguntem, a partir de les 20 h, moment en què acaba la vacunació ordinària. I ens ho confirmen diverses de les persones de la cua: “He vingut sense cita perquè m’ho ha dit un amic”, explica la Mar. I la Xènia afegeix que “hem vingut cap a aquesta hora [la de tancament] per si ens podíem vacunar”, també, sense reserva.

Problemes amb el sistema informàtic

Ara bé, aquesta no és l’única raó que fa que les cues s’allarguin. També ho provoca que, de vegades, “el sistema informàtic cau i hem d’omplir les dades en paper, o hem d’atendre persones que es maregen”, recorda la responsable del punt de vacunació. Elisabeth Ferrer assegura que “tota feina sobrevinguda fa que en lloc de plegar a les 20 h —l’hora de tancament del punt— ho fem molts dies cap a les 22 h“.