La Marina patia una infecció a l'ull esquerre derivada de les lents de contacte. Gairebé no hi tenia visió. Solament un rastre de llum. Després de dos trasplantaments, ara a poc a poc va recuperant la vista. MARINA "No podia ni distingir objectes, res. He passat de no veure-hi a començar veure-hi a poc a poc les coses." JOSÉ MANUEL VEIGA "És com si tinguessis una boira a l'ull. És aquesta sensació." A ells dos els han pogut trasplantar la còrnia a través de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses que en 10 mesos s'ha convertit en el tercer centre subministrador de teixit corneal de Catalunya, per darrere del Vall d'Hebron i el Clínic. En el que va d'any, han fet 142 extraccions de còrnies que han servit a unes 300 persones, ja que una es pot utilitzar per a més d'un pacient. Abans d'extreure-la, però, cal avaluar si el cadàver donant és apte o no i tenir l'autorització de la família i del jutge. JORDI MEDALLO, director de l'Institut Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya "En principi som donants tots, però tant als hospitals com a nosaltres es demana el consentiment de la família." ESTEVE TRIAS, Institut Medicina Legal i Ciències Forenses Catalunya "La família ens ha d'explicar antecedents o comportaments de risc o qualsevol cosa que sigui un factor de risc per a una transmissió." El perfil més comú a l'Institut és un home d'uns 57 o 58 anys mort per accident o per malaltia cardíaca. Ara bé, tothom pot ser donant de còrnia dels dos als 89 anys sempre que les condicions clíniques en el moment de la mort ho permetin. Al contrari del que es pot pensar, tenir problemes de visió o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables, ni tampoc haver patit un càncer.

El perfil comú de donant de l’Institut de Medicina Legal i Ciència Forense és un home d’uns 57 o 58 anys mort per accident o per malaltia cardíaca. Ara bé, el director de l’Institut, Jordi Medallo, remarca que “en principi tothom pot ser donant de teixit corneal” sempre que l’edat del cadàver sigui entre els dos i els 89 anys i les condicions clíniques en el moment de la mort ho permetin. Al contrari del que es pot pensar, tenir problemes de visió (com miopia, hipermetropia o estigmatisme) o bé haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables. A més, una persona que ha mort de càncer també pot cedir les còrnies si ho desitja.

El més important abans de procedir a l’extracció però és tenir el consentiment de la família. “La família ens ha d’explicar antecedents o comportaments de risc o qualsevol cosa que sigui un factor de risc per a una transmissió”, explica el director del Banc de Teixits, Esteve Trias. Les còrnies s’extreuen en l’autòpsia. L’Institut calcula que cada any en duu a terme 2.500, un 13 % de les quals són negatives per part de les famílies que es neguen a cedir-les.

De gener a novembre, 300 persones han rebut teixit corneal extret pels forenses del Departament de Justícia. Són pacients amb distròfies o edemes corneals, és a dir, amb alteracions de la forma o bé amb lesions als ulls, amb alguna infecció o per algun rebuig d’un trasplantament anterior. En total, a Catalunya hi ha una llista d’espera de tres mesos.

Els forenses del Departament de Justícia van començar a extreure teixit corneal a principis de 2016, fruit d’un conveni entre l’Institut de Medicina Legal i Ciència Forense de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits, el Servei d’Emergències Mèdiques, el Servei Català de la Salut i l’Hospital Clínic. La intenció de cara el primer trimestre de 2017 és fer extraccions d’altres teixits com pell, ossos, tendons i vàlvules cardíaques.