Aquest camió porta més del doble del pes permès. Per això, queda immobilitzat fins que un altre vehicle se n'endú la càrrega que passa del límit. El sobrepès és, segons la Guàrdia Urbana, una de les infraccions més habituals en el transport d'aliments frescos. En aquest control s'han inspeccionat 15 vehicles, cinc dels quals pesaven més de l'establert. XAVIER ROIG, segon cap de la Unitat Central de Trànsit "Implica que o bé de la mateixa empresa o d'algú que ells contractin vinguin a recollir la mercaderia que en excés porta el vehicle que nosaltres hem detingut." Controls com el d'avui se centren en vehicles de transport de carn, peix, fruita i verdura. Aquí, a l'entrada de Mercabarna, els agents seleccionen els camions i els condueixen fins al punt d'inspecció. Un cop al lloc es pesen i se'n revisa tant la documentació com els aliments que transporten. Es mira, per exemple, l'estat dels productes, la temperatura de la cambra o les condicions higièniques. En aquest cas, hi ha cartrons al terra de la caixa, de manera que no es pot veure si està neta. El conductor, però, no serà sancionat, perquè els productes que porta estan envasats i, per tant, no es poden contaminar. Com que es tracta d'una infracció lleu, de moment, només se l'adverteix. XAVIER ROIG, segon cap de la Unitat Central de Trànsit "Nosaltres no fem el precintatge o dipòsit de productes, excepció feta que aquests no puguin ser portats a la via del consumidor final." Segons la Guàrdia Urbana, la majoria de vehicles transporten la càrrega en bones condicions. De fet, en aquest tipus de controls, un 72% de les infraccions detectades en camions són per qüestions relacionades amb la documentació.

Molt a prop de Mercabarna, i en hora punta, la Guàrdia Urbana inspecciona vehicles de transport d’aliments per garantir que es traslladen en condicions. Un equip de BTV ha acompanyat els agents en un control centrat en els que porten carn, peix, fruita i verdura. S’hi revisa, per exemple, l’estat dels productes, que no es trenqui la cadena del fred en el cas dels congelats, o que les condicions higièniques i la caixa del camió siguin òptimes.

Segons la Guàrdia Urbana, la majoria de vehicles transporten la càrrega en bones condicions. Tot i això, quan es detecta alguna irregularitat, s’aixeca una acta administrativa i s’alerta l’Institut de Seguretat Alimentària perquè faci les comprovacions pertinents. Només s’immobilitza la càrrega si està caducada o en males condicions i, per tant, no es pot comercialitzar. Quan es tracta d’infraccions lleus, expliquen des del cos policial, els permeten continuar el trajecte.

Pel que fa a l’excés de càrrega, un dels incompliments més habituals, els vehicles queden immobilitzats si aquest sobrepès és significatiu. En aquest cas, però, els aliments no es poden quedar a l’interior. Segons ha explicat Xavier Roig, el segon cap de la Unitat Central de Trànsit, l’empresa està obligada a traspassar-los a un altre camió. El pas d’un vehicle a un altre, a més, s’ha de fer sense que el menjar toqui en cap moment a terra.