La vacuna contra la covid-19 produïda per Moderna és la més cara del mercat, amb un preu de 18,80 € per dosi. Això suposa 3,3 € més per cada vaccí que la desenvolupada per Pfizer. L’acord subscrit entre la Comissió Europea i la farmacèutica assegura el subministrament de 80 milions de dosis del vaccí, amb un cost total que supera el milió i mig d’euros. A més, preveu que Europa pugui demanar-ne 80 milions de dosis addicionals més.

Els estats assumeixen els riscos

El contracte subscrit entre la Comissió Europea i Moderna eximeix la farmacèutica de responsabilitats si no s’aconsegueixen vacunes amb “els resultats desitjats” ni tampoc si tenen efectes secundaris. De fet, el text concreta que els terminis per desenvolupar, produir, vendre i subministrar el producte són “accelerats” i explicita que “l’ús del producte es farà en condicions epidèmiques”. En aquest context, les dues parts acorden que “l’administració del producte es farà sota l’única responsabilitat dels estats”.

Així doncs, seran els països i no la farmacèutica qui assumeixin el cost de possibles indemnitzacions. Això inclou, segons el contracte, possibles reclamacions per danys i perjudicis en casos com mort, lesions o malalties derivades del vaccí. Moderna només se’n responsabilitza en cas de negligència greu, mala conducta intencionada o si es pot demostrar una violació de les bones pràctiques de fabricació

vacuna moderna caixa

Retards en el lluirament

Els acords establerts preveuen també possibles retards en el subministrament de vacunes i parlen només de dates estimades que poden estar subjectes a canvis. Això, diuen, “tenint en compte les incerteses tant pel que fa al desenvolupament del producte com a la necessitat de tenir capacitat de fabricació suficient de manera accelerada”. Tot i això, el contracte amb Moderna és més estricte que el d’altres farmacèutiques: es preveu que, si el retard és superior a 90 dies, els estats poden cancel·lar la comanda, obligant l’empresa a retornar-los els diners.

La patent, en mans privades

Malgrat la implicació econòmica dels estats, tant a l’hora de finançar les vacunes com assumint les responsabilitats i possibles indemnitzacions, els drets de propietat intel·lectual de les vacunes es quedaran a mans de Moderna.