gran de sant andreu

Aquest setembre començaran les obres per reurbanitzar el tram del carrer Gran de Sant Andreu, entre el carrer de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés. La comissió de govern ha aprovat inicialment el projecte executiu, que tindrà un pressupost de 4,15 milions d’euros.

Plataforma única i preferència per a bicicletes

Els treballs serviran per dotar aquest nou tram de plataforma única amb preferència per a vianants i bicicletes. Es mantindran els 99 arbres que hi ha i se’n plantaran 18 de nous. També s’actualitzaran tots els elements de la urbanització, com la pavimentació, serveis, telecomunicacions i drenatge, i es posaran més bancs i cadires.

La previsió és que les obres s’acabin el setembre de 2022 i que els veïns disposin d’un nou eix de passeig amb zones d’estada al barri, més accessible i pacificada. A més, la proposta inclou la renovació d’una petita part dels carrers transversals, com Agustí Milà i Guardiola i Feliu.

L’actuació donarà continuïtat al tram ja renovat

Les obres donaran continuïtat al tram que ja es va renovar a finals del mandat passat, entre la rambla de Fabra i Puig / Onze de Setembre i el carrer de Joan Torras, i que va començar al 2018.

La urbanització del carrer Gran de Sant Andreu respon a una demanda veïnal històrica del barri de Sant Andreu de Palomar. La intervenció va néixer d’un ampli procés participatiu que va permetre rehabilitar el carrer i impulsar la recuperació d’espai per a vianants en aquest eix comercial.