Un contenidor s’ha incendiat aquest dimarts a les 19 h a la cantonada entre els carrers de Villarroel i Sepúlveda, i ha provocat un important núvol de fum a la cruïlla. El foc s’ha iniciat abans de les 10 del matí i al cap d’uns minuts els bombers hi han acudit per apagar les flames. Segons l’Ajuntament, no s’ha produït cap més afectació que la crema del contenidor, que ha quedat reduït a una pila de plàstic desfet. El foc, probablement per un acte vandàlic, se suma als que ja van tenir lloc la nit de dissabte a diumenge, en què van incendiar-se cinc contenidors i van resultar malmesos un arbre i dos vehicles que estaven estacionats.