Un de cada cinc catalans consumeix alcohol sense ser conscient que està tenint un comportament de risc, és a dir, que pot provocar dany si l’hàbit persisteix, ja sigui bevent-ne de forma diària o en grans quantitats esporàdicament. Per això el Departament de Salut considera el consum perjudicial d’alcohol un “problema prioritari de salut pública” i aposta per augmentar la sensibilització. Com explica Joan Colom, subdirector general de Drogodependències, “igual que fa anys es va produir un punt d’inflexió en què la gent va veure clarament que el tabac produïa morbiditat i mortalitat, pretenem que això amb l’alcohol es pugui produir.”

L’alcohol és responsable de 200 malalties i ha generat l’aparició d’una trentena de patologies específiques. Per exemple, augmenta entre 1,5 i 4 vegades el risc de patir hipertensió i contribueix a l’aparició de malalties cardiovasculars. També té una relació directa amb el càncer: el nivell de toxicitat que causa la malaltia equival als 30 grams que consumeixen de mitjana els europeus i que es corresponen a tres consumicions al dia. Es considera que el consum d’alcohol provoca unes 136.000 nous casos de càncer cada any a la Unió Europea.

El Departament de Salut, des de la Subdirecció General de Drogodependències, desenvolupa diversos programes destinats a reduir el consum d’alcohol i els seus problemes associats, que posen especial atenció als joves. I és que un 6,4 % de la població de 15 a 29 any registra un consum d’alcohol de risc.