(ACN) Les urgències dels hospitals i els CUAP atenen de mitjana cada cap de setmana a Catalunya 79 joves menors de 30 anys per intoxicacions alcohòliques. És una de les xifres que han donat els responsables de salut, amb què alerten que es manté el consum abusiu entre la població jove. Per això, volen posar el focus sobre els organitzadors de festes, festivals i espais d’oci nocturn per demanar espais més segurs i saludables que no incitin al consum. Per això, proposen potenciar el consum d’aigua i promoure les barres sense alcohol.

La moda del “binge drinking” entre els joves

Un de cada quatre joves catalans de 14 a 18 anys ha begut alcohol de forma compulsiva en el darrer mes. És el que s’anomena “binge drinking”, ingesta elevada de begudes alcohòliques en menys de dues hores. Aquesta pràctica que és tan habitual en nois (27,5 %) com en noies (27,3 %), segons les darreres dades que hi ha disponibles, corresponents al 2016.

Pel que fa a la població d’entre 15 i 64 anys, un 11,5 % ha fet una ingesta compulsiva d’alcohol. En aquest cas, la diferència entre sexes és notable: en el cas dels homes és el 15,5 % i en el de les dones, el 7,5 %.