Durant el pic màxim de la pandèmia del coronavirus, a primers d’abril, el nombre de pacients que ingressaven a les Urgències dels hospitals va ser molt nombrós, amb símptomes i graus de gravetat molt diferents. Això va dur el Servei de Medicina Interna de l’Hospital Dos de Maig a posar en marxa una consulta d’alta resolució de pacients amb covid. Un únic espai on, en una sola visita, es pot explorar, avaluar i diagnosticar els pacients que no necessitaven un ingrés urgent i plantejar-los el tractament i el seguiment necessaris.

En un primer moment s’hi van derivar els pacients que aparentment no necessitaven ingrés hospitalari, però més endavant també hi han passat els ingressats per covid-19 que ja han obtingut l’alta hospitalària —per fer un seguiment de l’evolució de la malaltia a llarg termini i de les possibles seqüeles. Actualment s’hi destinen sobretot pacients que donen positiu de la prova PCR abans de sotmetre’s a una operació o també els casos derivats de l’atenció primària.

“Quan venen a aquesta consulta, això ens permet estalviar ingressos, perquè podem visitar-los ràpidament en un sol dia, fer totes les proves, i decidir si realment poden fer el seguiment a casa seva i no cal que ingressin”, explica la metgessa de medicina interna de l’Hospital Dos de Maig Clara Sala. Els paràmetres que s’hi valoren habitualment són l’auscultació respiratòria, la radiografia pulmonar o l’anàlisi de sang. Quan l’evolució d’aquests indicadors i dels símptomes del pacient són favorables, se’n fa un seguiment fins que se’ls dona d’alta. Segons la gravetat dels casos, el contacte es fa només per telèfon o també mitjançant visites periòdiques i repetició de les proves per comparar-ne els resultats.

Des que es va posar en marxa la consulta, el 17 d’abril, hi han passat 120 pacients presencialment en dos mesos. A alguns ha calgut fer-los una segona o tercera visita, o bé una consulta virtual de seguiment, i només quatre han acabat necessitant hospitalització. L’efectivitat dels diferents tractaments i l’evolució del mateix virus han fet que una gran majoria dels atesos hagin evolucionat favorablement des de casa.

En les primeres setmanes de funcionament, a la consulta s’hi tractaven sis casos diaris de dilluns a divendres —fins a un total de trenta per setmana. Actualment s’hi tracten uns cinc casos diaris tres dies per setmana, i la intenció és mantenir la consulta amb la intensitat de visites que calgui durant tot l’estiu, en funció dels casos.