El curs escolar 2020-2021 està marcat per les mesures de prevenció i adaptació de la comunitat educativa a la pandèmia de la covid-19. I els diferents programes de reforç educatiu, impulsats pel Consorci d’Educació de Barcelona i coordinats per Fundesplai, també s’han vist afectats. Enguany hi participen menys centres que en edicions anteriors, i són els de les zones educatives amb més alumnat en situació de vulnerabilitat.

Èxit, Speak Up i Tangram

Els tres són programes de reforç escolar i d’acompanyament educatiu en horari extraescolar. L’Èxit i l’Speak Up estan dirigits a alumnes d’educació secundària obligatòria i, el programa Tangram, a famílies nouvingudes amb fills a primer o segon de primària. Tots ells compten amb la figura de l’“amic gran” a l’Èxit, el “great friend” a l’Speak Up o el “mentor” al Tangram, encarregat d’aquest reforç i de l’acompanyament, en coordinació amb els professionals del centre. La proximitat d’aquesta figura amb els alumnes els converteix, mitjançant la confiança, en un model de referència, fet que repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. Per la Sulamita Fernández, alumna de primer d’ESO a l’Institut Escola El Til·ler, aquesta figura “és com un amic. T’entén perfectament si estàs malament, si estàs bé. Amb ell no és com estar a classe. Personalment en l’àmbit acadèmic he millorat molt”.

Adaptats a la covid-19

En aquest curs els programes s’han dirigit als centres de màxima complexitat. Al programa Èxit hi participen 45 centres, 20 són instituts o instituts escoles i 25 són centres d’educació primària, per un total de 701 alumnes. A l’Speak Up actualment hi participen 18 centres, entre instituts i instituts escola, amb 240 alumnes. I, finalment, al programa Tangram hi participen 11 centres educatius i un total de 110 alumnes, aproximadament. Per la Marta Cortés, coordinadora dels programes, cal destacar l’adaptació feta aquest curs i els beneficis que aporta als alumnes la presencialitat de la proposta, tenint en compte el curs anterior marcat per la pandèmia i el període de confinament.