Els dubtes sobre les relacions sexuals en temps de pandèmia són múltiples. Per aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat un document amb recomanacions sobre com viure una sexualitat més segura tenint en compte el coronavirus. En aquest sentit, el consell inicial és evitar les relacions sexuals físiques amb persones no convivents. L’informe destaca que en el cas que les persones convisquin, si no tenen cap símptoma i no han estat exposades al virus, el risc de contagiar-se és baix.

Ara sí, amb aquesta premissa al cap, hi ha altres factors i consells que es poden tenir en compte:

La transmissió

El coronavirus es transmet principalment per contacte directe amb les secrecions respiratòries d’una persona malalta, per exemple, a través de la tos o l’esternut. A més, l’ASPB destaca que no hi ha cap evidència que la malaltia es transmeti través del sexe vaginal o anal, tot i que s’ha trobat el virus de la covid-19 en el semen i la femta de persones malaltes. Això sí, cal tenir en compte que la saliva i, per tant els petons i la respiració molt propera, sí que poden transmetre el virus.

Recomanacions

  • Evitar petons o intercanvis de saliva amb persones amb qui no es conviu.
  • Fer servir preservatius o barreres dentals si es mantenen pràctiques de sexe oral-anal.
  • Dutxar-se o rentar-se les mans amb aigua i sabó durant, mínim, 20 segons, abans i després del sexe.
  • Mantenir la higiene de les joguines sexuals i desinfectar tots aquells objectes que es puguin compartir.
  • Mantenir relacions sexuals en espais grans, oberts i ben ventilats.
  • Preguntar a les parelles si han estat diagnosticades de covid-19, i si tenen o han tingut símptomes.
  • Demanar i tenir les seves dades de contacte per fer un seguiment en cas necessari.

Pràctiques segures

L’Agència de Salut Pública també enumera un seguit de pràctiques sexuals que són segures entre persones no convivents. Aquestes inclouen, en essencial, aquelles que no impliquen contacte físic, per exemple:

  • Masturbació personal
  • Visionat de vídeos eròtics
  • Sèxting o reunions sexuals virtuals

D’altra banda, el document recorda que els serveis i recursos d’atenció a la salut sexual i reproductiva segueixen actius i adaptats a la pandèmia. Per tant, als serveis públics segueixen disponibles l’anticoncepció d’urgència, la interrupció voluntària de l’embaràs i la profilaxi postexposició.