Ciutat de la Justícia

El Consell de l’Advocacia Catalana demana “disposar de totes les mesures sanitàries escaients” per evitar contagis per coronavirus, de cara a la reactivació de l’Administració de justícia que ha anunciat aquest dimarts el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). L’òrgan, que representa els 14 col·legis de l’advocacia de Catalunya, creu que cal garantir que la represa “es faci salvaguardant la salut de tots els professionals i usuaris“.

El consell també reclama que les diferents administracions “treballin de manera coordinada per tal de garantir la salut pública i la tutela judicial efectiva“. En aquest sentit, creu que cal “dirigir tots els esforços i recursos que siguin necessaris perquè tots els edificis i dependències judicials compleixin amb els aforaments i les mesures de distanciament socials adequades”. També proposa la instal·lació de mampares protectores, controls d’accés i reguladors dels fluxos de persones i equips de protecció individual.

D’altra banda, aquest òrgan qualifica d’“encertada” la decisió d’habilitar els dies de l’11 al 31 del mes d’agost per a tràmits processals, sempre que es limitin en la mesura del possible la celebració de vistes orals en aquestes dates. El Consell de l’Advocacia recomana “utilitzar aquestes dates per a aquells assenyalaments que han quedat suspesos amb motiu de l’estat d’alarma i aquelles actuacions de caràcter urgent i inajornable”.

Pel que fa a la voluntat del CGPJ de celebrar la majoria de processos possibles de manera telemàtica, els representants de l’advocacia subratllen que “és una oportunitat per fer un pas endavant quant als objectius previstos en la Llei 18/2011, del 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de justícia”. Alhora, però, alerta que “la seva efectivitat dependrà dels esforços que en termes pressupostaris es facin per part de totes les administracions implicades”.