L’Oficina Conjunta de Recepció de Denúncies ha tramitat 2.607 denúncies en un any de funcionament. Una tercera part han estat per furts lleus, un 31 % per furts i un 24 % per pèrdues. El 80 % de les denúncies han estat interposades per persones no residents a la ciutat.

Just ara fa un any que va obrir la comissaria mixta dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana al número 32 del passeig de Joan de Borbó. A més de rebre denúncies, s’hi atenen peticions i demandes d’informació. Hi treballen dos agents de cada cos policial i durant els mesos d’estiu hi ha un servei de traducció.