L’Ajuntament ha començat les obres de millora del carrer Major del Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, de Sarrià – Sant Gervasi. Els treballs consistiran a restituir l’amplada, ferms i paviments per assegurar l’estabilitat tant dels vials com del talús entre ambdós carrers i reparar els danys causats per l’esllavissada de l’hivern de fa dos anys.

Una vegada estabilitzats els vials i el talús entre els dos carrers, s’executaran les obres d’urbanització, que mantindran la secció implantada en els trams anteriors del carrer Major del Rectoret.

Es preveu que la intervenció acabi al juny i s’hi invertiran uns 1,12 milions d’euros. Mentre duri l’actuació, els trams entre el carrer del Margalló i les obres tindran accés restringit per als vehicles del veïnat i de les persones usuàries de pàrquings i serveis. La circulació de vianants només estarà permesa fora dels horaris dels treballs (de 18 a 8 h) i s’habilitarà un pas degudament senyalitzat.

Una terrassa penjant d’un fil

L’esllavissada també es va endur tots els arbres de la terrassa d’una veïna del carrer Major del Rectoret. Des d’aleshores, la terrassa ha quedat penjant d’un fil, literalment. El seu futur és encara incert i l’afectada desconeix si rebrà algun tipus d’indemnització i podrà reparar i accedir a l’espai.