Al carrer de la Concòrdia s’actuarà en el tram comprès entre el carrer de la Mare de Déu del Remei i també el carrer d’Elkano per reurbanitzar-lo creant una plataforma única per reduir així el trànsit de vehicles de motor, augmentar la presència de verd i recuperar el caràcter originari de camí de pujada de vianants cap a la muntanya de Montjuïc. Aquest carrer, a més, condueix fins a la plaça de Margarida Xirgu, de manera que l’actuació permetrà potenciar-la i connectar-la millor amb el barri.

Obres carrer Radas

Al carrer de Radas s’actuarà en el tram comprès entre el passeig de l’Exposició i el carrer d’Elkano. En aquest cas,  s’ampliaran les voreres per fer-les accessibles i poder incorporar-hi una alineació d’arbrat. La calçada resultant acollirà un vial de circulació i un altre d’aparcament en cordó.

El govern municipal informa que les actuacions, que s’han consensuat amb el veïnat a través d’un procés participatiu, tenen un pressupost de 1.547.344,03 euros. Està previst que s’enllesteixin al novembre.