Balcó Can Peguera
Equipaments del Balcó de Can Peguera, a Nou Barris.

S’ha posat en marxa la primera fase de les obres de remodelació del Balcó de Can Peguera de Nou Barris. L’actuació es fa en el marc del Pla de Futur del barri, que té l’objectiu de reordenar l’espai i els carrers i millorar l’accessibilitat amb nous recorreguts i fer-la més amable per als vianants.

L’actuació comunicarà els tres nivells actuals del barri

El projecte proposa un recorregut longitudinal per la franja d’equipaments coneguda com el ‘balcó d’equipaments’ i s’intervindrà a través dels edificis existents i de l’espai públic generat. També inclourà la creació de nous recorreguts que milloraran la connexió entre els tres nivells del barri de Can Peguera i també amb el Turó de la Peira. D’altra banda, es posarà un nou ascensor per enllaçar els carrers de Vila-seca i de Beret i es milloraran els dos existents. També es milloraran les escales que hi ha i se’n posaran de noves. Totes aquestes actuacions afavoriran una major connectivitat i permetran més flexibilitat i diversitat de recorreguts.

L’actuació es complementarà amb la instal·lació de nou enllumenat i mobiliari urbà, així com amb l’adequació de la xarxa de clavegueram i la plantació de nou arbrat i xarxa de reg.

Les obres duraran poc més d’un any

Les obres, que havien d’haver començar aquesta tardor passada, seran a càrrec de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), i està previst que finalitzin el gener del 2023. L’obra s’executarà amb càrrec al pressupost municipal i tindrà un cost de 4.100.677,90 euros. Els treballs tindran afectacions en els accessos a la zona, per això s’han fet arribar 645 avisos d’escala per informar-ne al veïnat. L’Ajuntament de Barcelona ja va anunciar a l’abril una forta inversió en obres a Nou Barris.

El projecte s’ha definit amb la participació de la ciutadania

Els veïns han pogut participar en la definició del projecte final. Per tirar endavant aquesta intervenció, l’any 2017, l’Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs d’idees per connectar millor els diferents espais i generar espais de vinculació i agregació social.