És l'illa de la polèmica. Amb el projecte de Gaudí a les mans, aquests immobles que dónen al carrer de Mallorca s'haurien d'enderrocar. El motiu, l'ampliació de la Sagrada Família per la façana de la Glòria. De tirar endavant, els veïns demanen que, si els els exporopien el pis, se'ls pagui a preu de mercat. La llicència per construïr els edificis que estan al davant del temple es va donar just abans de l'aprovació del Pla General Metropolità del 1976. Un pla que va qualificar l'espai com a zona verda. Tot i així, els edificis es van construir igualment. L'alcalde, de moment, encara no ha parlat d'enderrocaments. S'ha limitat a dir que vol conèixer més en profunditat aquest projecte. Per això, es reunirà els propers dies amb membres del Patronat del temple. En qualsevol cas, ara caldrà veure si qui ha d'expropiar és l'Ajuntament o la direcció del temple.