ALBORJA LATORRE CAMPOS, portaveu del Sindicat d'Estudiants de Catalunya

A Barcelona el seguiment de la vaga ha estat desigual. En un centre de Nou Barris han fet vaga un 80% dels alumnes. En canvi, hi ha hagut activitat normal en  altres instituts, on no se secunda la vaga o, com en un de l’Eixample, on han decidit fer-la només dimecres i dijous.

L’aturada és contra la reforma educativa del govern espanyol i per les retallades que tant govern com Generalitat estan fent en l’àmbit educatiu. A la tercera jornada de vaga s’hi afegirà CEAPA, la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares i  FAPAES, la Federació d’Associacions de Pares de Secundària a Catalunya, que animen les famílies a no enviar els fills als centres dijous.