Actualment a Catalunya només el 32% dels ciutadans saben que poden lliurar les piles i bateries als establiments on es venen. Per això, la campanya, sota el lema “Quan les piles s’esgotin, separa-les bé”, incideix tant en la importància de no acumular-les a casa. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, remarca que “és molt senzill i, sobretot, necessari lliurar les piles esgotades als establiments on es compren“, ja que quan entren en contacte amb humitat desprenen un líquid molt perillós per a la salut.

Igual que en la darrera campanya “Envàs on vas?“, la dels residus de piles i acumuladors consta d’un espot publicitari protagonitzat pel trio The Mamzelles. De fet, segons explica Tost, l’èxit de l'”Envàs on vas?”, amb el qual van disminuir un 4% els impropis, els ha animat a continuar donant un missatge de responsabilitat amb el medi. Tost ha afegit que el sector del reciclatge no només és favorable per a la bona conservació del medi ambient, sinó perquè genera ocupació. Segons un estudi, cada 10.000 tones de productes reciclats es generen 250 llocs de treball i signifiquen un estalvi de dos milions d’euros.

Objectiu de 2015: reciclar el 45% de les piles

La posada en marxa d’aquesta campanya es deu a dos motius. Primer de tot perquè un estudi del mes de març sobre l’opinió, usos i hàbits del ciutadà envers el reciclatge de piles i acumuladors en l’àmbit català revela que el 82% dels ciutadans no saben què se’n fa d’aquests residus un cop es deixen al punt de recollida i que el 69% demana que es doni més informació sobre les piles i acumuladors com a residus perillosos. El darrer motiu és l’enduriment del Reial decret de piles 106/2008, que de cara a 2015 augmentarà els nivells de recuperació d’aquests residus fins al 45%. L’any 2012 Catalunya va recuperar el 32,42% de les piles i acumuladors portàtils que es van posar a la venda, i es va superar el 25% que ara determina el reial decret. Per això, el director de l’Agència de Residus de Catalunya veu possible arribar a aquest nivell d’aquí a dos anys.

L’èxit de l'”Envàs on vas?”

Des que es va llançar la campanya “Envàs on vas?”, s’han aconseguit reduir els impropis del contenir groc un 4%, de manera que encara es llencen el 26% de residus que no corresponen a aquest contenidor. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, es mostra molt satisfet dels resultats obtinguts, ja que l’objectiu inicial era reduir-los, però sobretot que la ciutadania reflexionés sobre la gestió dels residus. “El reciclatge és un hàbit i els hàbits no es poden canviar d’avui per demà”, diu.

La campanya de separació dels residus de piles i acumuladors, finançada pels sistemes integrats de gestió (European Recycling Platform, Fundación EcoRaee’s i Fundación Ecopilas), es difondrà a través de televisió, ràdio, cinema, premsa escrita, cartells publicitaris i Internet durant quatre setmanes. Depenent dels resultats que s’obtinguin, l’Agència de Residus de Catalunya té previst continuar-la fins a 2015 per aconseguir situar-se en el 45% de piles reciclades.