Des de fa unes setmanes, l’església de Sant Andreu de Palomar, l’edifici més emblemàtic del barri, ha canviat d’aspecte. S’hi ha instal·lat una bastida de 40 metres, que servirà durant un any per rehabilitar i consolidar la cúpula i la llanterna de l’església. L’obra s’executa amb 13 anys de retard després que el projecte quedés aturat durant anys per falta de finançament i a causa de la crisi.

L’actuació té un cost de més d‘1,1 milions d’euros i està finançada en un 40 % per l’Arquebisbat de Barcelona i en un 60% per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a parts iguals. L’església de Sant Andreu de Palomar és de grans dimensions i la seva cúpula de 15 metres de diàmetre interior i situada a 50 metres d’altura és la segona cúpula més gran de Catalunya. Per això, per rehabilitar-la ha calgut instal·lar una bastida de 40 metres, aproximadament uns 20 pisos, que haurà de tenir forma circular en la part superior perquè els restauradors puguin actuar en tot el perímetre.

Millores en la cúpula, el cupulí i la llanterna

Les obres de restauració es basen en un projecte de Bis structures redactat fa més de 10 anys i s’han adjudicat a l’empresa Recop Restauracions Arquitectòniques. Hi preveuen dos tipus d’actuació: les intervencions primàries, que afecten l’àmbit de la cúpula i la llanterna, així com de l’estructura que la suporta; i les intervencions secundàries que fan referència a la reparació i consolidació puntual de tota la resta de l’edifici.

Els treballs de restauració duraran uns 12 mesos i, tal com explica el director de BIS structures, David Garcia, “serviran per reparar les esquerdes i fissures en els galions de la cúpula i cupulí produïdes per la diferència de temperatura entre la superfície exterior de la volta i la interior a causa de la radiació solar. També serviran per reparar la llanterna, que està molt deteriorada.” Al mateix temps s’actuarà sobre diferents punts de l’edifici per consolidar-ne l’estructura i resoldre els problemes d’humitats i esquerdes i la substitució de les canonades. Tot i això, l’edifici presenta altres deficiències que cal tenir en consideració. Ho explica el mossèn de la parròquia, Josep Soler: “L’edifici ha tingut un manteniment molt deficient i té desperfectes que no es repararan en aquesta obra perquè el pressupost és limitat. Estem parlant de problemes de sonoritat i de llum que caldrà veure de quina manera es podran sufragar més endavant.”

Una rehabilitació molt esperada

La cúpula de l’església de Sant Andreu de Palomar està coberta per una xarxa protectora que evita els possibles despreniments des de fa més de 15 anys. De fet, el primer conveni per restaurar la cúpula es va signar el 2006 però, tot i que el projecte de restauració es va aprovar fa més de 10 anys, mai es va arribar a licitar l’obra. El primer conveni preveia un pressupost d’uns 700.000 euros per a la rehabilitació però el pas del temps i la constant degradació de l’edifici ha propiciat que el cost total de l’obra s’hagi incrementat fins als 1,1 milions d’euros. Durant aquests anys, l’altar major de l’església ha estat tancat al públic per seguretat. Mentre durin les obres, però, està previst que les activitats religioses que es fan a la parròquia es puguin continuar fent.