Tant a la façana com als murs interiors de les torres s’està tractant la superfície dels carreus i es completa la restauració amb morter de calç preparat amb sorra de riu. Aquestes obres s’emmarquen en un conveni de col·laboració signat entre la Generalitat i el Bisbat de Barcelona i tenen un pressupost de més de 600.000 euros.