Segons el padró, a la ciutat viuen més de 848.000 dones i representen el 52,6 % de la població. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, volem conèixer més bé com són. En aquesta infografia fem una radiografia de les barcelonines.