L’inici de curs a les escoles bressol, com passarà a la resta de centres educatius, vindrà molt marcat per les mesures que Salut ha previst per combatre l’expansió del coronavirus. En el cas de les bressol municipals, es reforçarà el personal de suport educatiu i també el servei de neteja per garantir-hi les mesures de seguretat i, alhora, l’educació dels petits. Aquest any un total de 8.508 infants de la ciutat s’han matriculat en una EBM, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat.

Evitar els contactes entre grups

Els grups de convivència a les escoles bressol municipals seran els grups classe, per tant, mentre duri la situació sanitària actual, els infants no mantindran cap contacte amb la resta de grups de l’escola. A més, tots els espais comuns, com el pati, hauran d’estar sectoritzats perquè en cas que siguin usats per més d’un grup, no hi pugui haver contacte entre ells.

L’hora d’acollida matinal, problemàtica

A les escoles bressol es mantindran les ràtios establertes per Salut: vuit infants per als grups de zero a un any, 13 per als d’un a dos anys i 20 per als de dos a tres anys. A més, es posarà especial atenció en l’hora d’acollida matinal gratuïta, de 8 a 9 h. Aquesta franja és indispensable per garantir la conciliació familiar, però pot generar maldecaps: és un espai on els grups de convivència es barregen. Per evitar-ho, es contractarà un professional de suport educatiu de 8 a 9 h per assegurar que cada un dels grups de les 102 escoles bressol municipals té la seva educadora i no es barregen com es feia en cursos anteriors.

I quan no he de portar l’alumne a l’escola bressol?

L’Ajuntament farà signar un paper a tots els pares en què es comprometen a no portar els alumnes al centre quan es donin una determinades situacions:

  • Temperatura corporal superior als 37,5 graus
  • Trobar-se en aïllament per ser positiu en coronavirus
  • Estar en espera del resultat d’una PCR
  • Conviure amb un positiu
  • Trobar-se en una quarantena domiciliària per un contacte amb un positiu

Les escoles bressol municipals cobreixen el 64 % de la demanda

Aquest any se suma a la xarxa d’escoles bressol municipals un nou centre, l’EBM Germanetes, al districte de l’Eixample. Ara ja n’hi ha 102 arreu de la ciutat. La distribució de l’oferta pública entre districtes i grups d’edat d’aquest curs 2020-2021 finalment ha quedat així:

Les EBM d’aquest curs han cobert el 64,2 % de les sol·licituds de matriculació, vuit punts percentuals més que el curs passat, quan la xifra va ser del 56,1 %.