El temporal Gloria va provocar nombrosos danys i desperfectes a tot Catalunya. Has estat afectat pel fort temporal de llevant? Potser t’interessa saber com reclamar els danys causats per la pluja i el gran onatge que va arribar fins a la costa i les platges. El Departament de Consum de la Generalitat ha elaborat una guia perquè els afectats puguin reclamar costos econòmics. Aquestes són les claus bàsiques per reclamar els danys pel Gloria.

Danys en els béns:

  • Cal que es comprovin les assegurances contractades de la llar i del cotxe per veure si cobreixen els danys.
  • En cas que la companyia cobreixi els danys, cal comunicar-ho a l’entitat dins del termini de set dies naturals a partir del moment en què se’n té constància. És important comunicar-ho per escrit o per telèfon i demanar el número de referència.
  • Només es pot demanar indemnització sempre que el bé sinistrat estigués assegurat els dies de temporal.
  • Quan el sinistre ha estat provocat per riscos extraordinaris o catastròfics, com una inundació per pluja o un cop de mar o vents iguals o superiors a 120 km/h, l’asseguradora té l’obligació de comunicar-ho al Consorci de Compensació d’Assegurances, que s’encarregarà de pagar els desperfectes.

Danys per talls de subministrament:

  • Si no s’ha restablert bé el servei, cal contactar amb la companyia —elèctrica, d’aigua, de telèfon.
  • S’han de revisar bé les factures, perquè es pot tenir dret a no pagar pel servei no prestat. Cal fer la reclamació a l’empresa contractada.
  • Si es té contractada una assegurança de la llar del tipus multirisc, cal comprovar si cobreix els danys i perjudicis soferts pels talls de subministrament.
  • Si l’empresa subministradora no fas cas de la reclamació, es pot fer la queixa a l’Agència Catalana del Consum.

Segons Consum, la direcció de l’Agència Catalana es manté en contacte amb les companyies subministradores de serveis bàsics per demanar-los que prioritzin l’atenció als clients afectats pel temporal, de manera que en tot moment se sentin atesos i ben informats, malgrat que en alguns casos no els puguin donar concreció pel que fa al restabliment del servei.