Els cinc aspirants buscaran el suport ciutadà fins al 15 d'abril per ocupar el càrrec de defensor dels barcelonins. En una primera fase, van ser les entitats socials i veïnals les que van proposar al consistori els perfils dels candidats. Ara, en una segona fase, són els ciutadans empadronats a la ciutat els que poden votar el candidat. Per fer-ho, s'ha d'accedir al web de l'Ajuntament habilitat per a aquest fi. Una vegada dins del perfil de l'aspirant desitjat, cal clicar damunt d'aquesta icona per donar-li suport. El ciutadà ha d'omplir un formulari, de manera anònima, però introduint el DNI, una adreça electrònica, el codi postal del domicili i la data de naixement. Després d'aquest pas, s'enviarà un enllaç al correu electrònic facilitat, al qual caldrà fer clic per poder acabar el procés. També hi poden participar les associacions i les institucions amb domicili legal a la ciutat. Cadascú, però, només pot votar una vegada i per un sol candidat. Un cop tancat el termini de votació, el 15 d'abril, l'Ajuntament valorarà el suport que ha rebut cada aspirant. Després de consultar amb els grups municipals, l'alcaldessa proposarà el nomenament definitiu d'un dels cinc candidats, que haurà d'obtenir el suport de dues terceres parts del plenari per ocupar el lloc de síndic de greuges de Barcelona.

En una primera fase, van ser les entitats socials i veïnals les que van proposar al consistori els perfils dels candidats. Ara, en una segona fase, són els ciutadans empadronats a la ciutat els que poden votar el candidat. Per fer-ho, s’ha d’accedir al web de l’Ajuntament habilitat per a aquest fi. Una vegada dins del perfil de l’aspirant desitjat, cal clicar damunt de la icona per donar-li suport. El ciutadà ha d‘omplir un formulari, de manera anònima, però introduint el DNI, una adreça electrònica, el codi postal del domicili i la data de naixement. Després d’aquest pas, s’enviarà un enllaç al correu electrònic facilitat, al qual caldrà fer clic per poder acabar el procés. També hi poden participar les associacions i les institucions amb domicili legal a la ciutat. Cadascú, però, només pot votar una vegada i per un sol candidat.

Un cop tancat el termini de votació, el 15 d’abril, l’Ajuntament valorarà el suport que ha rebut cada aspirant. Després de consultar-ho amb els grups municipals, l’alcaldessa proposarà el nomenament definitiu d’un dels cinc candidats, que haurà d’obtenir el suport de dues terceres parts del Plenari per ocupar el lloc de síndic de greuges de Barcelona.