L’objectiu del servei és assessorar les víctimes en la tramitació de diversos processos com ara la repatriació del cos d’un familiar, el tràmit per a la indemnització pels danys soferts, ajuts socials, acompanyament i suport psicològic, compareixences en el procediment judicial com a acusació particular, dret a justícia gratuïta sense acreditar manca de recursos, etc.

Per als afectats que sol·licitin un advocat d’ofici, l’ICAB s’ha coordinat amb el Col·legi d’Advocats de Madrid, ja que es tracta d’un tema que és competència de l’Audiència Nacional (AN), la seu de la qual se situa a la capital espanyola.