Per recórrer una decisió de l'Administració cal, sobretot, paciència. Sovint, els ajuntaments o la Generalitat triguen anys a respondre la reclamació d'un ciutadà. A vegades, ni tan sols ho fan. Així que l'única sortida que li queda és portar el cas als tribunals. I això ho endarrereix tot encara més. Els jutjats contenciosos administratius estan col·lapsats perquè no paren de rebre expedients. Segons el Col·legi d'Advocats, tot es podria resoldre de forma molt més fàcil. PEDRO YÚFERA, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona Si s'apliqués això, un procés que triga cinc anys a resoldre's es podria solucionar en menys de sis mesos. Però els retards a la justícia no només són culpa de l'Administració. Hi ha milers de judicis que comencen tard perquè els magistrats no han arribat o perquè falta un document. Són només dos exemples del que es troben cada dia els advocats. JENIFER LAHOZ, diputada de l'ICAB "El 98% dels judicis penals no comencen a l'hora..." En els darrers anys, els jutjats socials i civils són els que acumulen més retards. Bàsicament perquè noten de primera mà la crisi. Per les seves mans passen, per exemple, els expedients de regulació d'ocupació. També casos de separacions, un dels temes que dóna més feina als advocats d'ofici. Molts ciutadans demanen ara canviar les clàusules del divorci perquè s'han quedat sense feina i no poden pagar la pensió.

Segons les dades que ha presentat l’ICAB, la taxa de congestió als tribunals va arribar el 2011 al 250%, fet que suposa un 50% més que les dades de 2010. Aquesta taxa es calcula amb la diferència dels assumptes ingressats i els pendents. La taxa de congestió en la justícia penal ha estat del 100%.

El degà dels advocats barcelonins, Pedro Yúfera, ha culpat en part les administracions de provocar el col·lapse als jutjats. Assegura que hi ha molt volum de silencis administratius per part dels ajuntaments, que no responen als recursos presentats i això provoca que els conflictes s’acabin enquistant.

Per mirar de desbloquejar la congestió als jutjats, el Col·legi d’Advocats proposa diverses mesures, com potenciar l’arbitratge a través del Servei d’Orientació Jurídica, l’aposta per les noves tecnologies i la creació de nous jutjats.