Des de l’any 2000 el cognom de la mare podia posar-se en primer lloc però sempre que els dos progenitors ho demanessin de mutu acord al jutge del Registre Civil. Amb la reforma els pares hauran de posar-se d’acord en l’ordre dels cognoms i, si no ho aconsegueixen en el termini de tres dies, serà la persona encarregada del Registre Civil qui estableixi aquest ordre. Podrà aplicar criteris com ara l’ordre alfabètic, fer-ho per sorteig o per motius estètics.

Actualment, es permet inscriure els nadons al Registre Civil amb el cognom de la mare en primer lloc, però cal fer una sol·licitud expressa i una declaració de mutu acord. La reforma del Registre Civil, que començarà a aplicar-se a partir del 30 de juny, situa els cognoms de pare i mare en igualtat. El cognom del pare deixarà de tenir prioritat i pare i mare s’hauran de posar d’acord a l’hora de decidir quin posen primer.

En arribar a la majoria d’edat la persona pot decidir canviar l’ordre dels seus cognoms sense necessitat del consentiment dels pares i això podrà provocar que hi hagi germans amb diferent ordre de cognoms.

La llei oferirà també la possibilitat de canviar noms i cognoms, de manera que pot establir-se l’ús dels cognoms de tots dos pares com a primer cognom compost amb la finalitat d’evitar-ne la desaparició.