Actualment, es permet inscriure els nadons al Registre Civil amb el cognom de la mare en primer lloc, però cal fer una sol·licitud expressa i una declaració de mutu acord. La reforma del Registre Civil, que començarà a aplicar-se a partir del 30 de juny, situa els cognoms de pare i mare en igualtat. El cognom del pare deixarà de tenir prioritat i pare i mare s’hauran de posar d’acord a l’hora de decidir quin posen primer.

En arribar a la majoria d’edat la persona pot decidir canviar l’ordre dels seus cognoms sense necessitat del consentiment dels pares i això podrà provocar que hi hagi germans amb diferent ordre de cognoms.

La llei oferirà també la possibilitat de canviar noms i cognoms, de manera que pot establir-se l’ús dels cognoms de tots dos pares com a primer cognom compost amb la finalitat d’evitar-ne la desaparició.