El cobriment parcial de la ronda de Dalt, entre l’avinguda del Jordà i l’avinguda de Vallcarca, està a punt d’acabar i permetrà connectar els barris de la Vall d’Hebron i Sant Genís dels Agudells, separats històricament per aquesta via. Tot i que la voluntat dels veïns sempre ha estat tancar-la totalment, l’Ajuntament de Barcelona en Comú aposta per un cobriment parcial per trams. De fet, hi ha més projectes sobre la taula que varien en funció de si la ronda passa més deprimida o menys en relació amb els barris contigus.

Passarel·les elevades amb recol·lectors d’energia fotovoltaica

El tram cobert actualment al districte d’Horta-Guinardó, encara en obres, és de 200 metres i la urbanista Maria Sisternas ha explicat que una de les propostes que hi ha per seguir cobrint parcialment la ronda de Dalt en aquesta zona és fer unes plataformes elevades, que serveixin com a passarel·les per a vianants i alhora s’hi puguin instal·lar grans recol·lectors d’energia fotovoltaica.

Sisternas argumenta que es tracta d’un tram particular perquè la ronda, en la major part del recorregut, és a la mateixa altura que les calçades laterals. Sobre la taula hi ha dues opcions de plataformes elevades. D’una banda, com es pot veure en la primera fotografia, es podrien fer de forma orgànica i amb els laterals en corba. De l’altra, en la segona fotografia s’observen unes plataformes rectangulars, una forma més geomètrica.

Carrils bici a la ronda de Dalt al seu pas per Vallcarca i els Penitents

En el cas del pas de la ronda per Vallcarca i els Penitents, hi ha un estudi que aposta per cobrir una part en dues fases. La primera seria ràpida i no requereix haver de cobrir completament la via. Consisteix a fer un carril bici per connectar els barris que hi ha a banda i banda de la ronda. En una segona fase, es preveu cobrir la ronda amb unes lloses perquè quedi un calaix completament cobert per on passarà el carril bici al mig.

Tres trams per cobrir a Nou Barris

Sisternas ha explicat que encara queden tres trams per cobrir a la ronda de Dalt per la zona de Verdum, la via Júlia i l’avinguda Meridiana, tot i que encara no s’hi ha previst res. A més, en aquest districte ja hi ha molts trams de la ronda que estan coberts.

De cara al futur es plantegen dues hipòtesis pel que fa a aquesta artèria principal de la ciutat. D’una banda, cobrir la ronda sencera i que es converteixi en un túnel per a vehicles, amb la possibilitat de construir-hi habitatges a sobre. I de l’altra, cobrir-la parcialment amb la intenció de millorar diversos racons o espais per a la ciutadania.