En la querella, a la qual ha tingut accés l’agència Efe, s’acusa de prevaricació, coaccions i atemptat contra el dret d’associació als tres responsables municipals de l’expedient obert a l’entitat: el gerent del districte de Ciutat Vella, la cap del Departament de Llicències i Inspecció i el director dels serveis jurídics del consistori. Aquests funcionaris són els signants respectius de la incoació d’un expedient sancionador amb data de 17 de juliol i d’una resolució dictada el dia 7 d’agost que ordena el cessament de les activitats del club en 48 hores i que adverteix que, en cas contrari, el dia 12 es procedirà al precinte del domicili social, ubicat al número 7B del carrer del Notariat, al Raval.

L’ordre de tancament està basada en el fet que des de la seu de l’associació s’expulsa a l’exterior “aire que conté contaminants” malgrat que, segons la querella, “no s’ha dut a terme cap tipus de mesurament de l’aire expulsat en el local social de l’associació 420”. Els responsables de l’entitat entenen, per tant, que l’esmentada acusació no ha quedat acreditada i que l’Ajuntament ha dictat “una resolució injusta, sabent la seva injustícia, i totalment arbitrària, que a més conculca els drets fonamentals d’associació, inviolabilitat del domicili, presumpció d’innocència, dret a un procés amb les degudes garanties i vulneració del principi de legalitat, entre d’altres”.

Diu la querella que el consistori està procedint de la mateixa manera amb molts clubs de consumidors de cànnabis, amb la voluntat de posar fi a aquestes associacions, a les quals prèviament havia concedit llicències d’obertura.

El juny passat, el govern municipal va prohibir durant un any l’obertura de nous clubs de cànnabis per elaborar, mentrestant, una regulació que en freni la proliferació a la ciutat, ja que actualment ja hi ha 160 associacions de subministrament i consum de marihuana. Alhora, el primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, va anunciar una campanya d’inspecció dels clubs ja existents, amb l’objectiu de garantir que l’activitat s’ajusta a la legalitat i a la finalitat d’autoconsum.