Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han coordinat un estudi que ha permès trobar un nou biomarcador que millora la detecció precoç del càncer de còlon. Segons aquest estudi, si en les mostres de femta s’hi detecten determinats microRNA (petites molècules d’RNA que regulen l’expressió dels gens) això permet identificar de forma més precisa els pacients amb càncer de còlon o adenomes avançats. Aquest sistema de cribratge és, per tant, més eficaç que només amb la detecció de la presència de sang en les mostres.

Investigadors Clínic-IDIBAPS

Fins ara el cribratge del càncer de còlon s’ha fet mitjançant una anàlisi de sang en femta i, si és positiva, amb la realització d’una colonoscòpia. El problema, però, és que la baixa especificitat de l’anàlisi de sang en femta dona una taxa elevada de falsos positius i, per tant, obliga a fer colonoscòpies que no són necessàries. “Amb l’ús de biomarcadors es podria solucionar les limitacions de la detecció de sang en femta”, afirma Antoni Castells, director mèdic de l’Hospital Clínic i cap del grup de recerca d’Oncologia Gastrointenstinal de l’IDIBAPS.

El cribratge és clau en la curació

El càncer de còlon i recte és el més freqüent a Espanya i la segona causa de mort per càncer al món. Tot i això, és un pòlip que, si es detecta a temps i s’extirpa immediatament, no es produeix l’aparició del càncer. És a dir, és un càncer que es pot prevenir i curar. Per això, els programes de cribratge i les millores en la detecció d’aquest càncer són tan importants.