La denúncia que va interposar la protectora d’animals FAADA el mes de gener a l’Oficina de Protecció dels Animals va marca l’alerta. L’entitat animalista va advertir de les males condicions d’estada i de venda dels cadells a la botiga situada al carrer de Sant Eusebi, 66, a Sarrià – Sant Gervasi, i va denunciar que, en molts casos, estaven infectats de parvovirosi, una greu malaltia contagiosa.

La queixa va generar un expedient del govern català en què es denunciava que les instal·lacions no complien les condicions d’higiene i benestar requerides per als animals, als quals tampoc no es garantia alimentació adequada. A més, l’empresa tampoc no tenia un registre d’entrada i sortida dels animals.

El resultat van ser dues infraccions greus i una de molt greu per violacions de la Llei de protecció dels animals, que han acabat aquest dilluns amb la clausura de la botiga i una multa de 3.363 euros. L’establiment estarà tancat dos anys, s’han precintat les gàbies i les instal·lacions on hi havia els gossos i gats i s’ha inhabilitat l’empresa per a la tinença d’animals durant dos anys. Es tracta d’una empresa reincident, ja que aquesta societat ja va ser sancionada l’any 2013 per motius similars.

L’Ajuntament s’ha fet càrrec de 68 cadells de gossos i 15 de gats i s’ha compromès a donar-los atenció veterinària.

Alertes també a la xarxa

Clients de l’establiment estafats i activistes per la protecció dels animals ja havien advertit en alguns escrits en fòrums d’Internet sobre el risc d’adquirir animals a l’establiment del carrer de Sant Eusebi. A la xarxa hi ha diverses queixes des de l’any 2012 en què es denuncien estafes com la venda de dubtosos gossos de raça o bé d’animals malalts.