Ciutat Vella és el districte de Barcelona amb un percentatge més baix de persones vacunades contra el coronavirus a totes les franges d’edat, segons les dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). A l’altra banda, hi ha Sarrià – Sant Gervasi, que té percentatges de vacunació per sobre de la mitjana de la ciutat.

El Raval Sud, a la cua de les vacunacions

De les cinc àrees bàsiques de salut (ABS) que té Ciutat Vella, les quatre del Casc Antic, el Gòtic, el Raval Nord i el Raval Sud ocupen les posicions més baixes —en percentatge de vacunats— a totes les franges d’edat: de 50 a 59 anys, de 60 a 65 anys, de 66 a 69 anys, de 70 a 79 anys i de 80 en amunt.

En concret, l’ABS del Raval Sud és la que mostra el percentatge més baix en la comparativa amb la resta de la ciutat i, de fet, és l’ABS amb menys vacunats. A continuació hi representem el percentatge de persones vacunades de cada franja d’edat al Raval Sud, en comparació amb la mitjana de la ciutat (entre parèntesi):

  • 50 a 59 anys: 40,28 % (60,37 %)
  • 60 a 65 anys: 63,46 % (79,76 %)
  • 66 a 69 anys: 68,09 % (82,75 %)
  • 70 a 79 anys: 77,72 % (91,06 %)
  • 80 anys o més: 86,42 % (92,99 %)

Més enllà de les ABS de Ciutat Vella, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha avisat que el ritme de vacunació també és més lent a Nou Barris i Sants-Montjuïc.

Sarrià – Sant Gervasi, el districte amb major percentatge de vacunats

A l’altra banda de la balança hi ha el districte de Sarrià – Sant Gervasi. En la fotografia global, les ABS de Marc Aureli, de Sant Elies, de Sarrià i de Vallvidrera-les Planes, són les que registren alguns dels percentatges més alts de persones amb primera dosi en totes les franges d’edat; tampoc no es queden enrere les Corts i l’Eixample en global.

Tot i això, si mirem les dades en detall per saber quines són les ABS amb el percentatge més elevat en cada tram d’edat (en comparació amb la mitjana de ciutat), la distribució queda de la següent manera:

  • 50 a 59 anys: ABS de Sant Elies, 70,78 % (60,37 %)
  • 60 a 65 anys: ABS del Carmel, 86,64 % (79,76 %)
  • 66 a 69 anys: ABS del Bon Pastor, 90,28 % (82,75 %)
  • 70 a 79 anys: ABS del Bon Pastor, 93,62 % (91,06 %)
  • 80 anys o més: ABS de Porta, 95,23 % (92,99 %)

Què explica que hi hagi barris amb més o menys vacunats?

Segons ha explicat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, hi ha tres factors que expliquen les diferències entre barris i districtes a l’hora de vacunar-se. El primer factor és la bretxa digital (els barris amb menys accés a internet tenen més dificultats per demanar cita, per exemple); el segon factor són les barreres lingüístiques (això es nota especialment a Ciutat Vella, un dels districtes on hi ha més barcelonins d’origen divers); i el tercer factor són les reticències de cada individu davant del fet de vacunar-se.

Tarafa ha explicat que tot just ara els responsables de l’Agència de Salut Pública de Barcelona començaran a analitzar les dades de vacunació per incidir en aquells territoris de la ciutat on hi ha els percentatges més baixos. Precisament per revertir les dades, l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s’obriran 25 punts d’informació per conduir la ciutadania cap als centres de vacunació.