Cartell de cita prèvia a les comissaries de Mossos
Un cartell que informa del nou sistema de cita prèvia a la comissaria de les Corts el 12 de gener del 2021. (Horitzontal)

Posar una denúncia als Mossos d’Esquadra ja es pot fer amb cita prèvia. El sistema permet triar la comissaria on es vol anar i la franja horària, disponible entre les 6 h i les 22 h. D’aquesta manera, la policia catalana vol redistribuir millor les càrregues de treball al llarg del dia i, al mateix temps, reduir les cues que es formen en algunes instal·lacions.

La cita prèvia està pensada per tràmits administratius i denúncies menys greus, i conviurà amb l’atenció prioritària sense hora reservada en els casos de delictes més greus o urgents, que s’atendran de manera preferent. La reserva d’hora es pot fer a través del web de Mossos, tant des del mòbil com des de l’ordinador. Per agilitzar el sistema s’han format 8.200 membres del cos.

Un 50 % dels casos, amb cita prèvia

En concret, s’atendran amb cita prèvia tràmits administratius com la Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors, les denúncies de fets no penals, com la pèrdua de documentació o objectes, i les denúncies de fets penals que no requereixin una instrucció complexa, com poden ser furts, robatoris, lesions, amenaces o ocupacions d’immobles.

Es tracta d’actuacions que representen un volum molt alt del total de tràmits i denúncies que s’atenen a les comissaries. Segons les darreres dades policials disponibles, del 2018, els tràmits administratius i les denúncies més simples van suposar gairebé la meitat de totes les que es van interposar a les comissaries catalanes, un 49,5 % del total. Es van fer, per exemple, 100.000 permisos de viatge per a menors i 95.000 atestats policials per pèrdues, d’un total anual, tenint en compte tots els tipus de delicte, de 786.777.