El Departament de Treball, Afers Socials i Família preveu obrir el  15 de febrer un centre d’acollida per a menors no acompanyats, més coneguts com a MENA, que serà exclusiu per a noies que arribin a la ciutat soles. De moment, no se n’ha concretat la ubicació, tot i que estarà a les comarques de Barcelona.

A diferència de la resta de centres d’acollida, aquest espai es focalitzarà a detectar problemes de prostitució i tràfic d’éssers humans, dues realitats molt presents en les noies que fugen del seu país d’origen a la cerca d’un futur millor.

Aquest centre s’obrirà en paral·lel a un altre espai d’emergències 24 hores que gestionarà la primera acollida des de la ciutat de Barcelona. Aquest 2019 l’aposta de la Generalitat també és augmentar els pisos tutelats i assegurar l’emancipació d’aquests adolescents.

El 2 % dels MENA acollits són noies

En total, aquest 2018 la Generalitat de Catalunya ha acollit 3.450 menors no acompanyats. La majoria, el 97,7 %, són nois, mentre que les noies en representen una petita part, un 2,3 %. Segons dades de la conselleria, tots tenen entre 15 i 17 anys i provenen sobretot del Marroc (80,7 %). També del Magreb, de l’Àfrica subsahariana o bé d’altres països.

Emigren per falta d’expectatives, perquè viuen en pobresa o bé per raons laborals i ho fan amb l’expectativa de trobar un lloc de treball en el nou país, formar-se i d’obtenir papers i regularitzar la seva situació. En el 91 % dels casos, Catalunya és la destinació final.