Centre masculinitats

El Centre de Masculinitats Plural ha atès 2.861 persones des de la seva posada en marxa, ara fa un any. L’equipament municipal, dirigit a la població masculina, ha organitzat més de 280 activitats per tal de treballar aspectes de gènere i relacionats amb la masculinitat i amb els homes. La tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha assegurat que aquest centre “demostra la importància d’oferir espais que involucrin als homes en la consecució d’una societat feminista”

Programa d’atenció a les violències masclistes

El centre té un programa d’atenció a les violències, que durant aquests 12 primers mesos de funcionament ha atès 482 homes. A més, els treballadors de l’equipament han fet més de 1.600 atencions individuals i més d’un centenar de grupals.

Violència de gènere, un dels eixos més treballats

Els eixos que més s’han treballat en les activitats de sensibilització programades a través dels diferents tallers, xerrades, activitats culturals, formacions o conferències, han estat la prevenció i la sensibilització de les violències masclistes (38 %) i el foment de models de criança positius (36 %).  La resta s’han centrat en la revisió dels nous models de masculinitats i el canvi social que generen i en la implicació dels homes en la justícia de gènere.

Plataforma per conèixer els interessos de la població

El Centre de Masculinitats Plural també ha creat una plataforma de participació per conèixer les demandes i els interessos de la població masculina i crear una programació específica adaptada a aquestes propostes. L’objectiu de la programació del centre és fomentar una millor educació emocional, explorar formes de relacions afectives i sexualitat més saludables, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes, identificar els micromasclismes o potenciar models de criança positius.