Durant el cens que va fer Arrels Fundació els primers dies de juny, els voluntaris van poder entrevistar 315 persones de les 956 que tenen comptabilitzades que dormen al ras. Els primers resultats de la radiografia demostren que el 71 % dels enquestats “tenen una situació de vulnerabilitat elevada o mitjana”. També constaten que el 46 % diuen que “no han estat atesos per cap treballador social o similar” en els darrers sis mesos.

Sis de cada 10 entrevistats expliquen que fa un any o més que viuen al carrer. De fet, segons el cens, el perfil mitjà de sensesostre fa tres anys i quatre mesos que dorm al ras. Pel que fa a l’estat de salut, el 41 % afirma que té problemes i gairebé tres de cada 10 asseguren que han estat víctimes de violència física o verbal. Un 82 % dels enquestats són homes i, un 10 %, dones. La mitjana d’edat és de 43,7 anys.

Amb aquestes dades a la mà, Arrels Fundació treballarà per “orientar les polítiques i recursos perquè siguin més eficients”. El cens de persones sense llar s’emmarca en una campanya europea, que té la participació de 13 ciutats, inclosa Barcelona, i que vol “erradicar el sensellarisme del carrer abans del 2020”.