MONTSE ROS, Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya "Què es fa ara? Es redueix aquesta atenció al matí, fins a l'hora del pati, a hores de determinades assignatures. Això no ens serveix, aquestes criatures necessiten atenció molt més alta de la que estan rebent."

La Federació d’Ensenyament de CCOO ha presentat una queixa davant del síndic de greuges per les afectacions que tenen les retallades pressupostàries en l’atenció a l’alumnat amb discapacitat. Segons el sindicat, un 10% dels centres catalans no disposen del personal necessari per atendre aquests infants.

El sindicat denuncia que hi ha alumnes amb necessitats educatives especials a qui s’ha reduït notablement aquest servei o directament s’ha eliminat. Una mesura que desmunta el model d‘escola inclusiva que s’havia intentat instaurar aquests últims anys. En reduir el pressupost, es retallen també els serveis de reforç que necessiten els alumnes amb discapacitat que estudien a les escoles ordinàries. Per això, CCOO denuncia que les retallades suposen que es deixa de garantir el dret dels discapacitats a no ser escolaritzat en un centre d’educació especial.