El decret manté en 72 el màxim d’hores setmanals que poden obrir les botigues de dilluns a dissabte. També deixa en vuit dies els festius anuals d’obertura autoritzada. Així, el govern català vol fer front al que va aprovar el Govern espanyol que permetia als comerciants fer rebaixes durant tot l’any i augmentava els festius d’obertura autoritzada. Segons la Generalitat, el decret català passa per sobre de l’estatal.

La Fundació Barcelona Comerç aplaudeix la decisió del govern català i diu que té “el convenciment que aquest decret d’horaris comercials de la Generalitat contribuirà a la conservació del model català de comerç”.